AUSF Office

Bldg. 33 – 2, Ronghuiyuan,

Yuhua Rd., Shunyi District,

Beijing, China 101318

Fax: 0086-10-66093766

ausf@ausf.org

www.ausf.org

 

 

General Coordinator

YAN Yuetong (Laura)

Tel.: 0086-10-66093756

yanyuetong@fusc.org.cn

 

Coordinator

WANG Jiangang (David)

Tel.: 0086-10-66093762

wangjiangang@fusc.org.cn

 

Executive Assistant

YANG Yi

Tel.: 0086-10-66093760

yangyi@fusc.org.cn

 

Financial Assistant 

SUN Yiwen

Tel.:0086-10-66093716